logo
logo
DESPRE NOI

S.C. SIELBOL S.R.L. s-a înființat din dorința de a crea o societate specializată în execuția instalațiilor electrice. Scopul S.C. SIELBOL S.R.L. este de a oferi beneficiarilor săi servicii care respectă standarde înalte de calitate şi care se desfășoară în condiții de siguranță maximă pentru viața şi securitatea consumatorilor de energie electrică.

Bazele S.C. SIELBOL S.R.L. au fost puse în martie 1992. Am debutat cu un număr de 8 angajați, însă experiența în domeniu dobândită în timp, calitatea şi operativitatea în execuția lucrărilor, aprecierile pozitive au contribuit la dezvoltarea societății şi personalului, astăzi ajungându-se la peste 35 de persoane.

 • Promptitudine in executie
 • Profesionalism
 • Experienta in domeniu de 5 ani
 • Verificari periodice de mentenanta a lucrarilor
 • Produse de calitate

Servicii oferite

1. Consultanță şi Proiectare

 • S.C. SIELBOL S.R.L. oferă servicii  de consultanță profesională pentru proiecte astfel încât să raspundă cât mai bine atât legislației şi normativelor în vigoare , cât şi cerințelor şi nevoilor speciale pe care le are fiecare client in parte
 • Echipa de proiectare oferă servicii de elaborare a unui proiect tehnic pentru:
  • Instalații electrice interioare pentru clădiri civile şi industriale
  • Rețele electrice aeriene şi subterane de joasă tensiune
  • Rețele electrice aeriene şi subterane de medie tensiune
  • Posturi de transformare aeriene şi în cabină zidită.

 

2. Execuție instalații electrice

 • Rețele electrice aeriene cu tensiuni intre 0.4 - 20kV
 • Rețele electrice în cablu cu tensiuni intre 0.4 - 20kV
 • Posturi de transformare aeriene, în cabină zidită şi în anvelopă
 • Branşamente electrice aeriene şi subterane
 • Prize de pământ şi instalații de paratrăznet
 • Defrişare pentru traseele liniilor electrice aeriene
 • Iluminat public şi reparații la iluminat public
 • Instalații electrice interioare aferente clădirilor civile şi industriale

Atestate şi certificări

 • Atestat ANRE de tip C1A, pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune.
 • Atestat ANRE de tip C2A, pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;
 • Certificat ISO 9001:2015 emis de SunCERT
 • Certificat ISO 14001:2005 emis de  QUALITY CERT INTERNATIONAL

Societatea dispune de resursele materiale şi umane necesare pentru ca activitatea să se poată desfășura în condiții optime si la nivelul aşteptării clienților. 

Administratorul societătii evalueaza periodic nivelul de competentă , de experiență si necesitățile de perfecționare si promovare a personalului în vederea îndeplinirii cerințelor de atestare şi calificare prevăzute şi cerute de legislația în vigoare.  

Pe de-o parte, dacă facem referire la personalul de specialitate ne mândrim cu  ingineri în domeniul electroenergetic, maiştri în acelaşi domeniu si electricieni autorizati de către A.N.R.E de la gradul I până la gradul IV. De asemenea avem responsabili tehnici cu execuția, verificatori de proiecte, expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice autorizați ANRE pentru domeniul de activitate pentru care suntem atestati.

     Pe de altă parte, din punctul de vedere al dotărilor tehnice si materiale dispunem de echipamente si utilaje de ultimă generație, adaptate perfect necesităților noastre pentru a putea executa lucrări de cea mai bună calitate. Dintre acestea enumerăm:

 • sediu modern proprietate privata
 • atelier şi depozit materiale în proprietate
 • mijloace de transport marfă şi persoane
 • platforme ridicătoare cu brat tip PRB
 • macara
 • maşină de taiat asfalt, generatoare, ciocan demolator, etc.
 • aparate pentru măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ
 • aparate pentru verificarea rezistenței de izolație a cablurilor electrice de medie şi joasa tensiune, a transformatoarelor de putere
 • aparate pentru verificarea rezistențelor ohmice a cablurilor şi transformatoarelor
 • echipamente de protecție individuale

Toate acestea reprezintă atât garanția seriozității societății, cât şi capabilitatea contractării şi execuției unor proiecte de mare amploare.

CERE O OFERTA

Cere o oferta in functie de serviciul potrivit tie.

...
...