logo
logo
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vom afișa pe website-ul nostru ultima versiune modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acesteia.

Înregistrarea unui Utilizator/Cumpărător în vederea contractării legale a produselor presupune furnizarea unor informații de baza privind persoana Utilizatorului/Cumpărător.

SIELBOL va menține confidențialitatea datelor transmise de aceștia pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptănd cazurile prevăzute de lege și în acest Contract.

Datele tale personale sunt importante pentru noi și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. Astfel, nu vom vinde, transfera, dezvălui și nu permite accesul la datele tale cu caracter personal unor terți care nu au legatura directă cu activitatea noastră.

Pentru derularea în bune condiții a activității noastre poate fi necesar ca datele tale să fie accesate de către o serie de angajați proprii; furnizori și angajați ai acestora. Furnizorii se referă la societăți cu care avem relații contractuale pentru o serie de servicii, incluzând dar fără a se limita la: furnizori de servicii IT, furnizori servicii de telefonie, furnizori de soluții integrate pentru call-center, furnizori de soluții pentru gestionarea comenzilor, furnizori de servicii bancare și de plăți. În toate aceste cazuri descrise mai sus dezvaluirea datelor tale cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu acești furnizori, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal unor autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri justificate, expres formulate.

Ce categorii de date cu caracter colectăm și prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare, de localizare, date de contact, adresă de email, număr de telefon, date de tranzacționare bancare, în cazul plăților cu cardul sau prin OP sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră atunci când deveniți clientul nostru, atunci când solicitați produsele și serviciile noastre. În anumite cazuri, atunci când vă furnizăm o factură fiscală, prelucrăm și date precum cod numeric personal, serie și număr act identitate sau date bancare.

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți mereu controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

De asemenea, atunci când vizitezi site-ul, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea acestuia și despre interacțiunea ta cu aceste sisteme.

În plus, unitățile Speed Pizza sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, imaginile captate fiind stocate și păstrate conform dispozițiilor legale în vigoare.

 

Scopul în care colectăm și prelucrăm datele tale personale

Procesarea datelor dumneavoastră se realizeaza în scopul desfășurării următoarelor activități:

Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și serviciile noastre;

Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate;

Obligatii legale financiar-fiscale;

Colectarea și prelucarea datelor dvs are ca scop desfășurarea activității noastre în cât mai bune condiții pentru a vă putea pune la dispozitie produse și servicii de cea mai bună calitate.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract cu dumneavoastră. De asemenea, există anumite prelucrări implicite acestor scopuri și impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în sistemul online sau rămâneți în contact cu noi. Menționăm că anumite date sunt păstrate pe o perioadă conformă cu legislația aplicabilă.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Drepturi

Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți beneficia de dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (cu precizarea că în acest ultim caz solicitarea se poate face doar cu respectarea anumitor prevederi legale de genul celor financiar-fiscale).

Pentru a vă putea exercita aceste drepturi este necesar să trimitieți o solicitare scrisă la adresa office@sielbol.ro

În cazul solicitării ștergerii datelor vă rugăm să aveți în vedere ca este un proces ireversibil.

Pentru orice solicitare, întrebare sau problemă legată de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale vă rugăm să ne contactați la office@sielbol.ro.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania;Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; e-mail:anspdcp@dataprotection.ro